Typ tekstu: Książka
Autor: Fereniec Jan
Tytuł: Zarys ekonomiki i organizacji rolnictwa
Rok wydania: 1997
Rok powstania: 1985
Z produkcją 1000 kg, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, znajdujemy się na pierwszym miejscu w świecie (na drugim Niemcy, na trzecim Rosja, a dalej Holandia i Czechy). Uprawia się odmiany ziemniaków jadalnych i przemysłowych. Powierzchnię upraw, plony i zbiory ziemniaków w Polsce obrazuje tabela 7.1.

Z danych zawartych w tabeli 7.1. wynika, że plony ziemniaka nie są wierne, występują znaczne wahania ze względu na duży wpływ warunków klimatycznych.
Ziemniaki uprawia się na obszarze całego kraju, na powierzchni około 2,2 mln ha, co stanowi około 17 ogólnej powierzchni gruntów ornych. Główne rejony produkcji ziemniaków występują w północno-wschodniej (np
Z produkcją 1000 kg, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, znajdujemy się na pierwszym miejscu w świecie (na drugim Niemcy, na trzecim Rosja, a dalej Holandia i Czechy). Uprawia się odmiany ziemniaków jadalnych i przemysłowych. Powierzchnię upraw, plony i zbiory ziemniaków w Polsce obrazuje tabela 7.1. &lt;gap&gt;<br>&lt;page nr=118&gt;<br>Z danych zawartych w tabeli 7.1. wynika, że plony ziemniaka nie są wierne, występują znaczne wahania ze względu na duży wpływ warunków klimatycznych.<br>Ziemniaki uprawia się na obszarze całego kraju, na powierzchni około 2,2 mln ha, co stanowi około 17 ogólnej powierzchni gruntów ornych. Główne rejony produkcji ziemniaków występują w północno-wschodniej (np
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego