Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Problemy
Nr: 7
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1971
na wsi wynosi powyżej półtora krotnej wartości średniej krajowej.
Każda aglomeracja miejsko-przemysłowa miała w 1965 r. ponad 1% ogólnego zatrudnienia kraju (315 tys. osób) oraz zatrudniała ponad 1% ogólnie zatrudnionych w przemyśle (ponad 40 000 zatrudnionych).
Biorąc pod uwagę powyższe kryteria, wyróżniono 16 aglomeracji miejsko-przemysłowych; zestawiono je w tabeli.
Wymienione aglomeracje uporządkowano zgodnie z liczbą ich ludności. Wyróżniono aglomeracje większe, których zaludnienie przekraczało ponad 2% ogólnego zaludnienia kraju (pierwszych pięć), oraz mniejsze (pozostałe aglomeracje). Ich rozmieszczenie podaje mapa nr 7.
Wszystkie aglomeracje miejsko-przemysłowe zajmują łącznie obszar 8,6% ogólnej powierzchni. Mieszka na nim 12274 tys. osób (38,9
na wsi wynosi powyżej półtora krotnej wartości średniej krajowej.<br> Każda aglomeracja miejsko-przemysłowa miała w 1965 r. ponad 1% ogólnego zatrudnienia kraju (315 tys. osób) oraz zatrudniała ponad 1% ogólnie zatrudnionych w przemyśle (ponad 40 000 zatrudnionych).<br> Biorąc pod uwagę powyższe kryteria, wyróżniono 16 aglomeracji miejsko-przemysłowych; zestawiono je w tabeli.<br> Wymienione aglomeracje uporządkowano zgodnie z liczbą ich ludności. Wyróżniono aglomeracje większe, których zaludnienie przekraczało ponad 2% ogólnego zaludnienia kraju (pierwszych pięć), oraz mniejsze (pozostałe aglomeracje). Ich rozmieszczenie podaje mapa nr 7. <br> Wszystkie aglomeracje miejsko-przemysłowe zajmują łącznie obszar 8,6% ogólnej powierzchni. Mieszka na nim 12274 tys. osób (38,9
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego