Typ tekstu: Książka
Autor: Nowakowski Zdzisław
Tytuł: TAG 3.1 dla opornych
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1995
przez program możliwości, w otwartym polu dialogu definiowania wzorca powinieneś:
- w celu ustalenia lewego marginesu - kliknięciem ustawić kursor w żądanym miejscu wiersza wzorca, a następnie nacisnąć klawisze [F2] i [Enter];
- aby określić prawy margines - kliknąć odpowiednie miejsce wiersza wzorca i potwierdzić decyzję klawiszami [F3] oraz [Enter];
- aby dodać lub usunąć tabulator - kliknąć żądane miejsce wiersza wzorca, po czym nacisnąć klawisz [F4] (na szczęście w tym wypadku niczego dodatkowo nie trzeba potwierdzać).

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, abyś wszystkie potrzebne Ci w danym dokumencie wzorce zdefiniował na początku pracy, przed wprowadzeniem tekstu. Jest to postępowanie wymagające dużej samodyscypliny, ale też godne
przez program możliwości, w otwartym polu dialogu definiowania wzorca powinieneś:<br>- w celu ustalenia lewego marginesu - kliknięciem ustawić kursor w żądanym miejscu wiersza wzorca, a następnie nacisnąć klawisze [F2] i [Enter];<br>- aby określić prawy margines - kliknąć odpowiednie miejsce wiersza wzorca i potwierdzić decyzję klawiszami [F3] oraz [Enter];<br>- aby dodać lub usunąć tabulator - kliknąć żądane miejsce wiersza wzorca, po czym nacisnąć klawisz [F4] (na szczęście w tym wypadku niczego dodatkowo nie trzeba potwierdzać).<br><br>Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, abyś wszystkie potrzebne Ci w danym dokumencie wzorce zdefiniował na początku pracy, przed wprowadzeniem tekstu. Jest to postępowanie wymagające dużej samodyscypliny, ale też godne
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego