Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
przy zakładaniu osnowy geodezyjnej dla obiektu o widocznie zróżnicowanym zagospodarowaniu terenu [5].
Właściwa i bezkolizyjna realizacja zarysowanego wyżej programu współpracy geodety i projektanta wymaga spełnienia następujących postulatów [4]:
- projekt zakresu i organizacji robót geodezyjnych powinien stanowić integralną część całego procesu inwestycyjnego,
- projekt ten powinien być uzgodniony z generalnym projektantem na takiej samej zasadzie, jak uzgadniane są projekty innych branż, co w rezultacie pozwoliłoby w stosownym czasie i zakresie uwzględnić potrzeby geodezyjnej obsługi budowy w trakcie jej realizacji, a także w czasie eksploatacji obiektów zrealizowanych.
W okresie eksploatacji budowli sprawdzają się przyjęte założenia projektowe, a także uwidacznia się standard wykonawstwa.
Program badań geodezyjnych
przy zakładaniu osnowy geodezyjnej dla obiektu o widocznie zróżnicowanym zagospodarowaniu terenu [5].<br>Właściwa i bezkolizyjna realizacja zarysowanego wyżej programu współpracy geodety i projektanta wymaga spełnienia następujących postulatów [4]:<br>- projekt zakresu i organizacji robót geodezyjnych powinien stanowić integralną część całego procesu inwestycyjnego,<br>- projekt ten powinien być uzgodniony z generalnym projektantem na takiej samej zasadzie, jak uzgadniane są projekty innych branż, co w rezultacie pozwoliłoby w stosownym czasie i zakresie uwzględnić potrzeby geodezyjnej obsługi budowy w trakcie jej realizacji, a także w czasie eksploatacji obiektów zrealizowanych.<br>W okresie eksploatacji budowli sprawdzają się przyjęte założenia projektowe, a także uwidacznia się standard wykonawstwa.<br>Program badań geodezyjnych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego