Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
przez chwilę, dlaczego - skoro jeden eksperyment okazuje się wystarczający do wyciągnięcia pożądanego wniosku według kanonu jedynej różnicy - Mill każe przeprowadzić eksperyment drugi: x ­ A A A ? Nasuwa się pewna próba odpowiedzi na to pytanie.
Nietrudno zauważyć, że pozytywny wynik eksperymentu x ­ A A A jest konsekwencją założenia (2), tzn. że tautologią jest formuła:. Formuła (7) stwarza podstawę do pewnego domysłu na temat roli, jaką w kanonie jedynej różnicy (w wersji Millowskiej) miał pełnić eksperyment x ­ A A A. Można go mianowicie traktować jako weryfikację założenia (2). Gdyby bowiem eksperyment ten dał wynik negatywny, założenie (2) trzeba by było odrzucić, uznając, że
przez chwilę, dlaczego - skoro jeden eksperyment okazuje się wystarczający do wyciągnięcia pożądanego wniosku według kanonu jedynej różnicy - Mill każe przeprowadzić eksperyment drugi: x ­ A A A ? Nasuwa się pewna próba odpowiedzi na to pytanie.<br> Nietrudno zauważyć, że pozytywny wynik eksperymentu x ­ A A A jest konsekwencją założenia (2), tzn. że tautologią jest formuła:&lt;gap&gt;. Formuła (7) stwarza podstawę do pewnego domysłu na temat roli, jaką w kanonie jedynej różnicy (w wersji Millowskiej) miał pełnić eksperyment x ­ A A A. Można go mianowicie traktować jako weryfikację założenia (2). Gdyby bowiem eksperyment ten dał wynik negatywny, założenie (2) trzeba by było odrzucić, uznając, że
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego