Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura
Nr: 5(500)
Miejsce wydania: Paryż
Rok: 1989
rolę odegrały tradycje cesarstwa rzymskiego. Dogmat o nieomylności papieża został proklamowany dopiero na I Soborze Watykańskim w roku 1870 i uzupełniony zasadą współodpowiedzialności kolegium biskupiego na II Soborze Watykańskim ćwierć wieku temu. Interpretacja tych zasad ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia charakteru pontyfikatu Jana Pawła II i jego oceny. Zdaniem wielu teologów znalazło to wyraz w omawianej Deklaracji Kolońskiej - obecny papież skłania się do interpretacji idącej bardziej po linii Pierwszego Vaticanum niż Drugiego i także w tym sensie jest "konserwatywny". Wynikiem jest daleko posunięty centralizm, nadmierne skupienie w swoim ręku i organach Kurii Rzymskiej prawa decyzji w dziedzinie jurysdykcji (przysługująca mu w
rolę odegrały tradycje cesarstwa rzymskiego. Dogmat o nieomylności papieża został proklamowany dopiero na I Soborze Watykańskim w roku 1870 i uzupełniony zasadą współodpowiedzialności kolegium biskupiego na II Soborze Watykańskim ćwierć wieku temu. Interpretacja tych zasad ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia charakteru pontyfikatu Jana Pawła II i jego oceny. Zdaniem wielu teologów znalazło to wyraz w omawianej Deklaracji Kolońskiej - obecny papież skłania się do interpretacji idącej bardziej po linii Pierwszego Vaticanum niż Drugiego i także w tym sensie jest "konserwatywny". Wynikiem jest daleko posunięty centralizm, nadmierne skupienie w swoim ręku i organach Kurii Rzymskiej prawa decyzji w dziedzinie jurysdykcji (przysługująca mu w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego