Typ tekstu: Książka
Autor: Choiński Adam
Tytuł: Jeziora kuli ziemskiej
Rok: 2000
oraz to, że jest stosowana od ok. 100 lat, co w przypadku niektórych zbiorników daje możliwość porównania zmian przezroczystości zachodzących w długim czasie. Przykładem tego typu mogą być pomiary wykonane na jeziorze Miedwie (ryc. 35). W tym przypadku widać doskonale nie tylko zmiany przezroczystości zachodzące w ciągu roku, ale wyraźny trend do spadku przezroczystości. Jest on efektem stałego wzrostu biomasy planktonu i pogarszania się jakości wody.
Zjawisko przezroczystości jest bardzo złożone, jeśli chodzi o jego rozkład przestrzenny w danych jeziorach, szczególnie tych o zróżnicowanej linii brzegowej, wielu źródłach zasilania i brzegach podatnych na abrazję. Rycina 36 obrazuje tego typu zmienność przezroczystości
oraz to, że jest stosowana od ok. 100 lat, co w przypadku niektórych zbiorników daje możliwość porównania zmian przezroczystości zachodzących w długim czasie. Przykładem tego typu mogą być pomiary wykonane na jeziorze Miedwie (ryc. 35). W tym przypadku widać doskonale nie tylko zmiany przezroczystości zachodzące w ciągu roku, ale wyraźny trend do spadku przezroczystości. Jest on efektem stałego wzrostu biomasy planktonu i pogarszania się jakości wody.<br>Zjawisko przezroczystości jest bardzo złożone, jeśli chodzi o jego rozkład przestrzenny w danych jeziorach, szczególnie tych o zróżnicowanej linii brzegowej, wielu źródłach zasilania i brzegach podatnych na abrazję. Rycina 36 obrazuje tego typu zmienność przezroczystości
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego