Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 0406
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2000
Rok powstania: 1998
organizacja w kraju Unii Europejskiej bądź w państwie stowarzyszonym, pod warunkiem jednak, że celem zgłoszonego projektu nie będą badania podstawowe, lecz wyniki praktyczne - ostatecznym efektem ma być podnoszenie poziomu życia i konkurencyjności gospodarki europejskiej. Zwieńczeniem każdego z projektów mają być wymierne korzyści gospodarcze. - Zawsze lubiliśmy kończyć pracę na papierze, a tu nie chodzi o teorię, ale o jej wykorzystanie - ocenia prof. Andrzej Filipkowski, pełnomocnik rektora Politechniki Warszawskiej ds. programów międzynarodowych. Naukowcy z Politechniki Warszawskiej w pierwszym konkursie (w 1999 r.) zgłosili udział w 31 projektach, Komisja Europejska zatwierdziła dziewięć z nich, co było przyzwoitym wynikiem. W następnym konkursie - w lutym 2000
organizacja w kraju Unii Europejskiej bądź w państwie stowarzyszonym, pod warunkiem jednak, że celem zgłoszonego projektu nie będą badania podstawowe, lecz wyniki praktyczne - ostatecznym efektem ma być podnoszenie poziomu życia i konkurencyjności gospodarki europejskiej. Zwieńczeniem każdego z projektów mają być wymierne korzyści gospodarcze. - Zawsze lubiliśmy kończyć pracę na papierze, a tu nie chodzi o teorię, ale o jej wykorzystanie - ocenia prof. Andrzej Filipkowski, pełnomocnik rektora Politechniki Warszawskiej ds. programów międzynarodowych. Naukowcy z Politechniki Warszawskiej w pierwszym konkursie (w 1999 r.) zgłosili udział w 31 projektach, Komisja Europejska zatwierdziła dziewięć z nich, co było przyzwoitym wynikiem. W następnym konkursie - w lutym 2000
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego