Typ tekstu: Książka
Autor: Heller Michał
Tytuł: Usprawiedliwienie wszechświata
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1982
się z jednostek, tworzenie
sensu winno być również zadaniem społecznym.

Wszechświat i Sens

Sens, we właściwym tego słowa znaczeniu, odkryliśmy w dziedzinie indywidualnej świadomości człowieka; stąd problematykę sensu rozciągnęliśmy na dziedzinę społeczną. Człowiek może tworzyć sens indywidualnie lub zbiorowo. I jest to prawdziwe tworzenie sensu, polegające na porządkowaniu własnego, świadomego tworzywa. Kiedyś to tworzywo było mniej uporządkowane, na skutek naszych wysiłków stopień jego uporządkowania wzrósł - sens został stworzony. Jednakże warunkiem sensowności tego procesu jest istnienie Obiektywnego Sensu, który gwarantuje, że nasza ewolucja duchowa prowadzi do tworzenia sensu, a nie do złudzenia. Ten Sens Obiektywny zwykle nazywamy Bogiem.
Refleksja nad własną świadomością
się z jednostek, tworzenie<br>sensu winno być również zadaniem społecznym.<br><br>&lt;tit&gt;Wszechświat i Sens&lt;/&gt;<br><br>Sens, we właściwym tego słowa znaczeniu, odkryliśmy w dziedzinie indywidualnej świadomości człowieka; stąd problematykę sensu rozciągnęliśmy na dziedzinę społeczną. Człowiek może tworzyć sens indywidualnie lub zbiorowo. I jest to prawdziwe tworzenie sensu, polegające na porządkowaniu własnego, świadomego tworzywa. Kiedyś to tworzywo było mniej uporządkowane, na skutek naszych wysiłków stopień jego uporządkowania wzrósł - sens został stworzony. Jednakże warunkiem sensowności tego procesu jest istnienie Obiektywnego Sensu, który gwarantuje, że nasza ewolucja duchowa prowadzi do tworzenia sensu, a nie do złudzenia. Ten Sens Obiektywny zwykle nazywamy Bogiem.<br> Refleksja nad własną świadomością
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego