Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 12.04
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
osób. Ale jest to możliwe tylko u tych, u których rozwija się tzw. postać wysiękowa, związana z powstawaniem pod siatkówką nadmiernie rozrośniętych naczyń, które powodują obrzęki i blizny uszkadzające fotoreceptory. Wtedy do układu krwionośnego pacjenta wprowadza się substancję wrażliwą na światło - werteporfinę. Dociera ona do naczyń wokół plamki (tam jest uaktywniana przez czerwone światło nietermicznego lasera) i zamyka rozrośnięte naczynia, które następnie giną.
Jednak u 80 proc. chorych nie można z tej metody skorzystać, ponieważ mechanizm uszkadzający fotoreceptory jest u nich zupełnie inny - w siatkówce powstają punktowe zmiany zwyrodnieniowe, które niszczą plamkę. Ten rodzaj zaniku siatkówki okuliści nazywają suchą odmianą AMD
osób. Ale jest to możliwe tylko u tych, u których rozwija się tzw. postać wysiękowa, związana z powstawaniem pod siatkówką nadmiernie rozrośniętych naczyń, które powodują obrzęki i blizny uszkadzające fotoreceptory. Wtedy do układu krwionośnego pacjenta wprowadza się substancję wrażliwą na światło - werteporfinę. Dociera ona do naczyń wokół plamki (tam jest uaktywniana przez czerwone światło nietermicznego lasera) i zamyka rozrośnięte naczynia, które następnie giną.<br>Jednak u 80 proc. chorych nie można z tej metody skorzystać, ponieważ mechanizm uszkadzający fotoreceptory jest u nich zupełnie inny - w siatkówce powstają punktowe zmiany zwyrodnieniowe, które niszczą plamkę. Ten rodzaj zaniku siatkówki okuliści nazywają suchą odmianą AMD
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego