Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Tygodnik Podhalański
Nr: 32
Miejsce wydania: Zakopane
Rok: 1999
określenie środowisk i spraw, wymagających najpilniejszych działań zaradczych.
Przygotowaniem do prac nad powiatową strategią rozwiązywania problemów społecznych było spotkanie pracowników PCPR i Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej z burmistrzami i wójtami miast i gmin powiatu, których celem było poznanie wypracowanych przez gminy rozwiązań w dziedzinie przeciwdziałania przemocy, alkoholizmowi, bezrobociu i ubożeniu społeczeństwa a także wyartykułowanie potrzeb i oczekiwań gmin, dotyczących wzajemnej współpracy. Dużym problemem, sygnalizowanym m.in. przez GOPS-y, jest uzależnienie odbiorców pomocy od instytucji pomocy społecznej, bierność i niechęć do angażowania się w samodzielne rozwiązywanie swoich problemów życiowych.
Zgodnie ze statutem, PCPR jest zobowiązane do zapewnienia szkolenia i doskonalenia
określenie środowisk i spraw, wymagających najpilniejszych działań zaradczych.<br>Przygotowaniem do prac nad powiatową strategią rozwiązywania problemów społecznych było spotkanie pracowników PCPR i Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej z burmistrzami i wójtami miast i gmin powiatu, których celem było poznanie wypracowanych przez gminy rozwiązań w dziedzinie przeciwdziałania przemocy, alkoholizmowi, bezrobociu i ubożeniu społeczeństwa a także wyartykułowanie potrzeb i oczekiwań gmin, dotyczących wzajemnej współpracy. Dużym problemem, sygnalizowanym m.in. przez GOPS-y, jest uzależnienie odbiorców pomocy od instytucji pomocy społecznej, bierność i niechęć do angażowania się w samodzielne rozwiązywanie swoich problemów życiowych.<br>Zgodnie ze statutem, PCPR jest zobowiązane do zapewnienia szkolenia i doskonalenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego