Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kobieta i Życie
Nr: 22
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1956
jakoby objęcie amnestią również nieletnich przebywających w zakładach wychowawczych czy poprawczych "było najbardziej humanitarnym wyrazem sprawiedliwości ludowego państwa". Przekonywali oni, że pozbawienie nieletnich tego aktu łaski mogłoby spowodować u nich "poczucie niezawinionej krzywdy, która zaciąży na całym życiu owego młodego pokolenia"
Prawnicy - praktycy, socjolodzy, pedagodzy i część publicystów usiłowali natomiast udokumentować licznymi przykładami z życia, że zastosowanie ustawy amnestyjnej wobec nieletnich przerwie nie tylko proces wychowawczy, ale wprowadzi nieletniego z powrotem do tego samego środowiska, które go skierowało na drogę występku i które znów może go pchnąć do nowych zbrodni. W rezultacie więc (jak pisze "Głos Pracy") - dobrodziejstwo amnestii, ten najbardziej
jakoby objęcie amnestią również nieletnich przebywających w zakładach wychowawczych czy poprawczych "było najbardziej humanitarnym wyrazem sprawiedliwości ludowego państwa". Przekonywali oni, że pozbawienie nieletnich tego aktu łaski mogłoby spowodować u nich "poczucie niezawinionej krzywdy, która zaciąży na całym życiu owego młodego pokolenia" <br>Prawnicy - praktycy, socjolodzy, pedagodzy i część publicystów usiłowali natomiast udokumentować licznymi przykładami z życia, że zastosowanie ustawy amnestyjnej wobec nieletnich przerwie nie tylko proces wychowawczy, ale wprowadzi nieletniego z powrotem do tego samego środowiska, które go skierowało na drogę występku i które znów może go pchnąć do nowych zbrodni. W rezultacie więc (jak pisze "Głos Pracy") - dobrodziejstwo amnestii, ten najbardziej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego