Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy ubezpieczeń i kredytów
Rok: 2000
w ustalonym terminie, tj. kapitału, odsetek, prowizji i innych należności,
13) zdolność kredytowa - zdolność do spłaty zaciągniętej pożyczki wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty.

Rozdział II
Podstawowe zasady udzielania pożyczki hipotecznej
( 2.
Pożyczka może być udzielona osobie fizycznej posiadającej :
1) pełną zdolność do czynności prawnych,
2) obywatelstwo polskie,
3) udokumentowane źródło dochodów,
4) uregulowany stosunek do służby wojskowej,
5) zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami,
6) prawo własności nieruchomości lub władania ograniczonym prawem rzeczowym, które Wnioskodawca powinien udokumentować.
2. W przypadku wystąpienia o pożyczkę przez osobę fizyczną pozostającą w związku małżeńskim umowę zawiera się z obojgiem małżonków, chyba że
w ustalonym terminie, tj. kapitału, odsetek, prowizji i innych należności,<br>13) zdolność kredytowa - zdolność do spłaty zaciągniętej pożyczki wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty.<br><br>Rozdział II<br>Podstawowe zasady udzielania pożyczki hipotecznej<br>( 2.<br>Pożyczka może być udzielona osobie fizycznej posiadającej :<br>1) pełną zdolność do czynności prawnych,<br>2) obywatelstwo polskie,<br>3) udokumentowane źródło dochodów,<br>4) uregulowany stosunek do służby wojskowej,<br>5) zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami,<br>6) prawo własności nieruchomości lub władania ograniczonym prawem rzeczowym, które Wnioskodawca powinien udokumentować.<br>2. W przypadku wystąpienia o pożyczkę przez osobę fizyczną pozostającą w związku małżeńskim umowę zawiera się z obojgiem małżonków, chyba że
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego