Typ tekstu: Książka
Tytuł: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw w Polsce
Rok: 2002
celu realizacji uchwały Minister Przekształceń Własnościowych wydał zarządzenie nr 19 w sprawie utworzenia rezerw akcji i udziałów Skarbu Państwa na cele reprywatyzacji. W dyspozycji organów państwa pozostawiano od tej pory 5 akcji (udziałów) prywatyzowanych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i odpowiednio większą liczbę akcji i udziałów w spółkach, do których zgłoszono udokumentowane roszczenia reprywatyzacyjne. Akcje te wyodrębniane były już w momencie przygotowywania oferty sprzedaży bądź prospektu emisyjnego.
Doceniając zasadność intencji autorów tego rozwiązania i jego sens, gdy chodzi o spółki giełdowe, należy uznać za błąd obejmowanie nim również spółek niegiełdowych, sprzedawanych aktywnemu inwestorowi. W takim przypadku małe pakiety akcją są trudno sprzedawalne
celu realizacji uchwały Minister Przekształceń Własnościowych wydał zarządzenie nr 19 w sprawie utworzenia rezerw akcji i udziałów Skarbu Państwa na cele reprywatyzacji. W dyspozycji organów państwa pozostawiano od tej pory 5&lt;symbol desc="per cent"&gt; akcji (udziałów) prywatyzowanych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i odpowiednio większą liczbę akcji i udziałów w spółkach, do których zgłoszono udokumentowane roszczenia reprywatyzacyjne. Akcje te wyodrębniane były już w momencie przygotowywania oferty sprzedaży bądź prospektu emisyjnego.<br>Doceniając zasadność intencji autorów tego rozwiązania i jego sens, gdy chodzi o spółki giełdowe, należy uznać za błąd obejmowanie nim również spółek niegiełdowych, sprzedawanych aktywnemu inwestorowi. W takim przypadku małe pakiety akcją są trudno sprzedawalne
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego