Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
stanowić mogą także element składowy bazy danych opisowych na potrzeby Powszechnej Taksacji Nieruchomości.
Przykładem zastosowania programu TAKSACJA jest rys. 3.19 przedstawiający:
- mapę ewidencyjną działki zabudowanej,
- informacje opisujące cechy generujące wartość działki i budynku, pozyskane podczas inwentaryzacji terenowej wykonanej za pomocą rejestratora PSION.

3.5. Współczesne metody pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji o terenie na potrzeby inżynierii środowiska
3.5.1. Uwagi ogólne
Procesy cywilizacyjne w powiązaniu z szybko rosnącym zaludnieniem naszego globu powodują istotne zmiany środowiska naturalnego. Coraz dotkliwiej odczuwane zmniejszenie się zasobów Ziemi, w tym także zasobów powierzchniowych w skali globalnej, regionalnej i lokalnej oraz występujące coraz częściej nowe
stanowić mogą także element składowy bazy danych opisowych na potrzeby Powszechnej Taksacji Nieruchomości.<br>Przykładem zastosowania programu TAKSACJA jest rys. 3.19 przedstawiający:<br>- mapę ewidencyjną działki zabudowanej,<br>- informacje opisujące cechy generujące wartość działki i budynku, pozyskane podczas inwentaryzacji terenowej wykonanej za pomocą rejestratora PSION.<br><br>&lt;tit&gt;3.5. Współczesne metody pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji o terenie na potrzeby inżynierii środowiska&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;3.5.1. Uwagi ogólne&lt;/&gt;<br>Procesy cywilizacyjne w powiązaniu z szybko rosnącym zaludnieniem naszego globu powodują istotne zmiany środowiska naturalnego. Coraz dotkliwiej odczuwane zmniejszenie się zasobów Ziemi, w tym także zasobów powierzchniowych w skali globalnej, regionalnej i lokalnej oraz występujące coraz częściej nowe
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego