Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Geograficzny
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1977
lat lub dla innych krajów trudno byłoby zestawić ze względu na różnice w kryteriach grupowania ludności według zawodów. Dla długich okresów i porównań międzynarodowych stosuje się przeważnie udział ludności rolniczej w ogólnej liczbie ludności, przy czym i w tym przypadku porównania nie są absolutnie ścisłe, gdyż statystyka w różnych krajach ujmuje bądź tylko czynnych zawodowo w rolnictwie, bądź ogół ludności utrzymującej się z rolnictwa i to według głównego źródła utrzymania głowy rodziny lub ściślej, niekiedy obejmuje łącznie rolnictwo z leśnictwem, albo też i z rybołówstwem. Niemniej dla skali porównań międzynarodowych można opierać się na publikowanych źródłach dotyczących liczby ludności rolniczej - przy
lat lub dla innych krajów trudno byłoby zestawić ze względu na różnice w kryteriach grupowania ludności według zawodów. <page nr=732> Dla długich okresów i porównań międzynarodowych stosuje się przeważnie udział ludności rolniczej w ogólnej liczbie ludności, przy czym i w tym przypadku porównania nie są absolutnie ścisłe, gdyż statystyka w różnych krajach ujmuje bądź tylko czynnych zawodowo w rolnictwie, bądź ogół ludności utrzymującej się z rolnictwa i to według głównego źródła utrzymania głowy rodziny lub ściślej, niekiedy obejmuje łącznie rolnictwo z leśnictwem, albo też i z rybołówstwem. Niemniej dla skali porównań międzynarodowych można opierać się na publikowanych źródłach dotyczących liczby ludności rolniczej - przy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego