Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
ujmuje
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... ta byłaby dla mnie ogromnie wątpliwa, gdyby tradycji chrześcijańskiej nie ujmować tak całkiem oddzielnie od życia jej instytucji - kościołów. Gdyby natomiast...
 • ... uzyskiwaniu kształtów przez ugniatanie, uciskanie, wgniatanie, formowanie. Wyjątkowo można materiału ujmować lub dodawać, nie powinno się kształtować przez dolepianie lub urywanie...
 • ... fizycznie", co właśnie "moralnie". Pojęcie egzystencji będzie w każdym przypadku ujmować to podstawowe napięcie człowieka między nim a nim, które jest...
 • ... kształtowany. Formy spędzania czasu wolnego dają się więc z trudem ujmować w jakieś wzorce. Ogólnie jedynie można powiedzieć, że obecnie wyraźnie...
 • ... przyrodniczego. Pojęcie struktury jest z natury rzeczy wieloznaczne. Można je ujmować analitycznie jako zbiór poszczególnych elementów przyrody, np. rzeźby, wód powierzchniowych...
 • ... kinematografii ZSRR, w różnej reżyserii i przez różnych wykonawców. Jak ujmować, jak grać, jak być na ekranie człowiekiem, którego biografia i...
 • ... o to czysto pojęciowe czy myślowe znaczenie możliwości, które miałaby ujmować świadomość.
  Także "wybór", o którym tu się mówi, nie jest...
 • ... z subiektywnością przeżycia.
  "Aby należycie zrozumieć jakiś fakt społeczny, trzeba
  ujmować go całościowo. tzn. z zewnątrz, jako rzecz, której częścią nieodłączną...
 • ... Mimo uproszczeń, teoria ta zdaje się najlepiej, jak na razie, ujmować zagadnienie abrazji.
  Produktem szlifowania jest „mąka skalna” o...
 • ... chwyta" jedynie ilościowe związki pomiędzy mierzalnymi własnościami materii, nie potrafi ujmować wartości, ale Wszechświat jest przeniknięty wartościami.
  Posiadamy wewnętrzne doświadczenie wartości...
 • ... tym mniej wiemy o położeniu. Skutkiem tego wyraz "cząstka" powinniśmy ujmować w cudzysłów. Cząstka elementarna nie ma nic wspólnego z potocznym...
 • ... że: "Cele ekorozwoju dotyczą przede wszystkim rozwoju człowieka, powinny więc ujmować istotę odczuć i pragnień oraz potrzeby człowieka". Jest to więc...
 • ... niemi i bezrefleksyjni, nie możemy doświadczać czegoś, nie starając się
  ujmować tego refleksyjnie, czyli nie starając się tego wyrazić".

  Jak słusznie...
 • ... taki banał. Lżej sercu, gdy komuś dola podarzy, miast wciąż ujmować. No, baby mamy tedy z głowy. Wiedlim, wiedlim, aż dowiedlim...
 • ... trakcie spisów powszechnych.
  Metoda badań
  Zróżnicowanie przestrzenne jakiejś wielkości można
  ujmować dwojako: 1) jako bezwzględne różnice, 2) jako stosunki między wartościami...
 • ... ilości takich twórczych kompozycyj. I właśnie dzięki temu skłonny jest ujmować miasto mitologicznie, zaludniając je tworami własnej wyobraźni, obdarzonymi baśniową potęgą...
 • ... jednostkach przestrzennych.
  Dlatego też proces przemian stopnia zróżnicowania przestrzennego można
  ujmować dwojako - bezwzględnie i względnie. To rozróżnienie jest istotne, gdyż niejednokrotnie...
 • ... opracowania podstaw teoretycznych zasad działania i skonstruowania przyrządów, które pozwalały ujmować ilościowo różne zjawiska i stany atmosfery, stworzono przesłanki do rozpoczęcia...
 • ... jesteśmy: do tańca
  i do różańca!
  - Nigdy nie odważyłbym się
  ujmować zasług Strzeleckiemu, który
  dokonał tutaj więcej niż niejeden nasz rodak...
 • ... dawna nie wystarcza już jakościowy opis zjawisk. Lubią oni rzeczy ujmować w liczby, a tu w grę wchodzi matematyka. Na początku...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego