Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
obuwia dla młodszego rodzeństwa itd.
Efektywność pieniężna przybiera postać oszczędności, gdy z miesięcznego wynagrodzenia nie wydatkuje się wszystkiego na bieżące zakupy.
Przykład 2. W gospodarstwie domowym produkcyjno-konsumpcyjnym (np. rolnym) oprócz cech wymienionych w przykładzie 1 występują także właściwości związane z lepszym lub gorszym:
- wykorzystaniem np. posiadanego areału ziemi,
- przystosowaniem upraw do własnych potrzeb gospodarstwa z jednej strony, a rynkowych możliwości wymiany produktów na pieniądze z drugiej,
- wykorzystaniem rynkowych parametrów zakupu środków niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa.
Istotę tej gospodarki może zilustrować następująca formuła:

gdzie M oznacza środki nabyte do prowadzenia gospodarstwa (nasiona, nawozy, narzędzia itp.), a P początkowe pochodzi nie z
obuwia dla młodszego rodzeństwa itd.<br>Efektywność pieniężna przybiera postać oszczędności, gdy z miesięcznego wynagrodzenia nie wydatkuje się wszystkiego na bieżące zakupy.<br>Przykład 2. W gospodarstwie domowym produkcyjno-konsumpcyjnym (np. rolnym) oprócz cech wymienionych w przykładzie 1 występują także właściwości związane z lepszym lub gorszym:<br>- wykorzystaniem np. posiadanego areału ziemi,<br>- przystosowaniem upraw do własnych potrzeb gospodarstwa z jednej strony, a rynkowych możliwości wymiany produktów na pieniądze z drugiej,<br>- wykorzystaniem rynkowych parametrów zakupu środków niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa.<br>Istotę tej gospodarki może zilustrować następująca formuła:<br><br>gdzie M oznacza środki nabyte do prowadzenia gospodarstwa (nasiona, nawozy, narzędzia itp.), a P początkowe pochodzi nie z
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego