Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
także stosunkowo niskie koszty. Najczęściej wykonuje się zdjęcia czarno-białe na filmie panchromatycznym, głównie na potrzeby fotogrametrii, do sporządzania różnoskalowych map topograficznych. Zdjęcia lotnicze wykorzystuje się ponadto do badań budowy geologicznej terenu, obliczania wielkości przepływów w rzekach, obliczania zasobów drewna w lasach, obliczania pogłowia zwierząt dziko żyjących, szacowania wielkości zbiorów upraw rolnych, wyznaczania prędkości ruchu pojazdów itp. [4].
W zdalnych metodach badania środowiska wykorzystuje się również promieniowanie podczerwone, w zakresie podczerwieni fotograficznej oraz część długofalowego promieniowania podczerwonego. Promieniowanie to można rejestrować na odpowiednio czułym filmie fotograficznym. W fotografii lotniczej fotografia w podczerwieni jest wykorzystywana do badania szaty roślinnej, rejestrowanej na zdjęciach
także stosunkowo niskie koszty. Najczęściej wykonuje się zdjęcia czarno-białe na filmie panchromatycznym, głównie na potrzeby fotogrametrii, do sporządzania różnoskalowych map topograficznych. Zdjęcia lotnicze wykorzystuje się ponadto do badań budowy geologicznej terenu, obliczania wielkości przepływów w rzekach, obliczania zasobów drewna w lasach, obliczania pogłowia zwierząt dziko żyjących, szacowania wielkości zbiorów upraw rolnych, wyznaczania prędkości ruchu pojazdów itp. [4].<br>W zdalnych metodach badania środowiska wykorzystuje się również promieniowanie podczerwone, w zakresie podczerwieni fotograficznej oraz część długofalowego promieniowania podczerwonego. Promieniowanie to można rejestrować na odpowiednio czułym filmie fotograficznym. W fotografii lotniczej fotografia w podczerwieni jest wykorzystywana do badania szaty roślinnej, rejestrowanej na zdjęciach
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego