Typ tekstu: Książka
Autor: Fereniec Jan
Tytuł: Zarys ekonomiki i organizacji rolnictwa
Rok wydania: 1997
Rok powstania: 1985
produkcję roślinną i zwierzęcą proporcjonalnie do naładów bezpośrednich. Nakłady wewnątrz poszczególnych działów rozdzielane są proporcjonalnie do wielkości nakładów pracy.
Koszt stanowiska
Rośliny motylkowe i strączkowe zostawiają po sobie dobre stanowiska w płodozmianie, natomiast rośliny zbożowe pozostawiają stanowiska słabe. Na stanowiskach lepszych uzyskuje się plony wyższe. Z tych względów od kosztów uprawy 1 ha roślin motylkowych odejmujemy wartość stanowiska - wartość ta kształtuje się wokół wartości 20 dt obornika. Wzrasta wtedy opłacalność roślin motylkowych.
Koszty nawożenia obornikiem - rozkładamy równomiernie na całą powierzchnię gruntów ornych. Użytki zielone obciążamy 14 kosztów nawożenia organicznego gruntów ornych w przeliczeniu na 1 ha.
Całkowity koszt brutto 1 ha
produkcję roślinną i zwierzęcą proporcjonalnie do naładów bezpośrednich. Nakłady wewnątrz poszczególnych działów rozdzielane są proporcjonalnie do wielkości nakładów pracy. <br>&lt;tit1&gt;Koszt stanowiska&lt;/&gt;<br>Rośliny motylkowe i strączkowe zostawiają po sobie dobre stanowiska w płodozmianie, natomiast rośliny zbożowe pozostawiają stanowiska słabe. Na stanowiskach lepszych uzyskuje się plony wyższe. Z tych względów od kosztów uprawy 1 ha roślin motylkowych odejmujemy wartość stanowiska - wartość ta kształtuje się wokół wartości 20 dt obornika. Wzrasta wtedy opłacalność roślin motylkowych. <br>&lt;hi rend="bold"&gt;Koszty nawożenia obornikiem&lt;/&gt; - rozkładamy równomiernie na całą powierzchnię gruntów ornych. Użytki zielone obciążamy 14 kosztów nawożenia organicznego gruntów ornych w przeliczeniu na 1 ha.<br>Całkowity koszt brutto 1 ha
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego