Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o polisach ubezpieczeniowych
Rok: 2000
kradzieży pojazdu TUiR PARTNER S.A. uzależnia wypłatę odszkodowania od dopełnienia przez ubezpieczającego / ubezpieczonego następujących czynności.
1) przekazania TUiR PARTNER S.A. najpóźniej w dniu pisemnego zgłoszenia szkody dowodu rejestracyjnego pojazdu,
2) wyrejestrowania pojazdu z ewidencji i przekazania TUiR PARTNER S.A. przed wypłatą odszkodowania decyzji w tej sprawie, po uprzednim wypożyczeniu od TUiR PARTNER S.A. dowodu rejestracyjnego w celu wyrejestrowania pojazdu,
3) przekazania wszystkich kompletów kluczyków (w tym pilotów do alarmu i kart magnetycznych, jeżeli pojazd był w nie wyposażony),
4) okazania dowodu własności oraz karty pojazdu, jeżeli przepisy o jej posiadaniu odnoszą się do przedmiotowego pojazdu,
5) dokonania
kradzieży pojazdu TUiR PARTNER S.A. uzależnia wypłatę odszkodowania od dopełnienia przez ubezpieczającego / ubezpieczonego następujących czynności.<br>1) przekazania TUiR PARTNER S.A. najpóźniej w dniu pisemnego zgłoszenia szkody dowodu rejestracyjnego pojazdu, <br>2) wyrejestrowania pojazdu z ewidencji i przekazania TUiR PARTNER S.A. przed wypłatą odszkodowania decyzji w tej sprawie, po uprzednim wypożyczeniu od TUiR PARTNER S.A. dowodu rejestracyjnego w celu wyrejestrowania pojazdu, <br>3) przekazania wszystkich kompletów kluczyków (w tym pilotów do alarmu i kart magnetycznych, jeżeli pojazd był w nie wyposażony), <br>4) okazania dowodu własności oraz karty pojazdu, jeżeli przepisy o jej posiadaniu odnoszą się do przedmiotowego pojazdu, <br>5) dokonania
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego