Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
ograniczania zanieczyszczeń obszarowych.
5. Działania na rzecz modelu zmiany konsumpcji spójne z zasadami ekorozwoju.

ZAGROŻENIA
1. Niedobór kapitału na sfinansowanie nakładów na niezbędne, a czasem i opłacalne przedsięwzięcia ochrony środowiska.
2. Niedostateczny poziom świadomości społecznej, stwarzający zagrożenia dla słusznych z ekonomicznego i technicznego punktu widzenia działań proekologicznych (blokowanie budowy obiektów utylizacji odpadów, rozwoju infrastruktury technicznej) oraz poddawanie się presji doraźnych potrzeb konsumpcyjnych ze szkodą dla przyszłych pokoleń.
3. Opóźnienia w niezbędnych pracach legislacyjnych, szczególnie harmonizacji polskiego prawa z prawem ochrony środowiska krajów Unii Europejskiej.

GŁÓWNE KRYTERIUM WYKONAWCZE
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń u źródła oraz zmniejszenie zużycia energii, paliw, wody i surowców na
ograniczania zanieczyszczeń obszarowych.<br>5. Działania na rzecz modelu zmiany konsumpcji spójne z zasadami ekorozwoju.<br><br>ZAGROŻENIA<br>1. Niedobór kapitału na sfinansowanie nakładów na niezbędne, a czasem i opłacalne przedsięwzięcia ochrony środowiska.<br>2. Niedostateczny poziom świadomości społecznej, stwarzający zagrożenia dla słusznych z ekonomicznego i technicznego punktu widzenia działań proekologicznych (blokowanie budowy obiektów utylizacji odpadów, rozwoju infrastruktury technicznej) oraz poddawanie się presji doraźnych potrzeb konsumpcyjnych ze szkodą dla przyszłych pokoleń.<br>3. Opóźnienia w niezbędnych pracach legislacyjnych, szczególnie harmonizacji polskiego prawa z prawem ochrony środowiska krajów Unii Europejskiej.<br><br>GŁÓWNE KRYTERIUM WYKONAWCZE<br>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń u źródła oraz zmniejszenie zużycia energii, paliw, wody i surowców na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego