Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 01.06
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
zgoda rektora, ale ewentualną odmowę rektor musi uzasadnić, wykazując, że podjęcie dodatkowej pracy w innej uczelni byłoby rzeczywiście działalnością konkurencyjną.
- Myślę, że kompromis jest nadal możliwy, ale zawsze znajdą się rektorzy uczelni niepaństwowych, którzy będą żądali wszystkiego - dodaje prof. Jerzy Woźnicki.
Prof. Grzegorz Janusz pozytywnie ocenia te poprawki, jako idące w dobrym kierunku, ale nadal podtrzymuje propozycje KRUN: studia podyplomowe mają prawo prowadzić wszystkie uczelnie, byleby tylko były one zgodne z profilem kształcenia uczelni. Naukowcy zaś mogą pracować na dwóch etatach, a dopiero praca na trzecim etacie wymagałaby zgody rektora macierzystej uczelni.
Jeszcze w tym tygodniu prof. Woźnicki zamierza przedyskutować zmiany w
zgoda rektora, ale ewentualną odmowę rektor musi uzasadnić, wykazując, że podjęcie dodatkowej pracy w innej uczelni byłoby rzeczywiście działalnością konkurencyjną.<br>&lt;q&gt;- Myślę, że kompromis jest nadal możliwy, ale zawsze znajdą się rektorzy uczelni niepaństwowych, którzy będą żądali wszystkiego&lt;/&gt; - dodaje prof. &lt;name type="person"&gt;Jerzy Woźnicki&lt;/&gt;.<br>Prof. &lt;name type="person"&gt;Grzegorz Janusz&lt;/&gt; pozytywnie ocenia te poprawki, jako idące w dobrym kierunku, ale nadal podtrzymuje propozycje &lt;name type="org"&gt;KRUN&lt;/&gt;: studia podyplomowe mają prawo prowadzić wszystkie uczelnie, byleby tylko były one zgodne z profilem kształcenia uczelni. Naukowcy zaś mogą pracować na dwóch etatach, a dopiero praca na trzecim etacie wymagałaby zgody rektora macierzystej uczelni.<br>Jeszcze w tym tygodniu prof. &lt;name type="person"&gt;Woźnicki&lt;/&gt; zamierza przedyskutować zmiany w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego