Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy medyczne
Rok: 1997
w Polsce. Wypłaty z rachunku są dokonywane stosownie do życzenia klienta:
- w walucie rachunku,
- w innej walucie wymienialnej lub
- w złotych *.
Duża liczba placówek PKO prowadzących rachunki walutowe pozwala wybrać klientom placówkę działającą najbliżej ich miejsca zamieszkania.
Wkłady na rachunki walutowe można wnosić w formie płatnych na każde żądanie lub w formie lokat terminowych na 3, 6, 12 miesięcy i w różnych walutach wymienialnych. Na życzenie klienta PKO może prowadzić kilka rachunków walutowych "A" w tej samej walucie na rzecz jednego posiadacza rachunku.
Minimalna kwota piermrszego wkładu na rachunek płatny na żądanie (awista) i rachunek terminowy -wynosi 100 USD lub równowartość w
w Polsce. Wypłaty z rachunku są dokonywane stosownie do życzenia klienta:<br>- w walucie rachunku,<br>- w innej walucie wymienialnej lub<br>- w złotych *.<br>Duża liczba placówek PKO prowadzących rachunki walutowe pozwala wybrać klientom placówkę działającą najbliżej ich miejsca zamieszkania.<br>Wkłady na rachunki walutowe można wnosić w formie płatnych na każde żądanie lub w formie lokat terminowych na 3, 6, 12 miesięcy i w różnych walutach wymienialnych. Na życzenie klienta PKO może prowadzić kilka rachunków walutowych "A" w tej samej walucie na rzecz jednego posiadacza rachunku.<br>Minimalna kwota piermrszego wkładu na rachunek płatny na żądanie (awista) i rachunek terminowy -wynosi 100 USD lub równowartość w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego