Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
Od biologii do etyki. Nowe horyzonty wiedzy, nowe obowiązki człowieka.

Rozdział 6.

Etyczne problemy psychologii (II) - między kodeksem etycznym a praktyką społeczną

1. Wprowadzenie

W poprzednim rozdziale rozważana była - z etycznego punktu widzenia - działalność psychologa występującego w roli (a) osoby prowadzącej badanie empiryczne oraz (b) osoby upowszechniającej rezultaty tego badania (w formie artykułu lub innej publikacji, lub też w formie referatu wygłoszonego na konferencji naukowej). Problemy etyczne, które badacz powinien odpowiednio rozwiązać, łączą się z charakterem badania psychologicznego, przyjmującego - jak wiemy - formę społecznej interakcji. Dlatego też owe kluczowe problemy etyczne dotyczyły sposobu, w jaki badacz (psycholog!) traktuje osobę badaną - utajnianie przed nią
Od biologii do etyki. Nowe horyzonty wiedzy, nowe obowiązki człowieka.<br><br>&lt;tit&gt; Rozdział 6. <br><br> Etyczne problemy psychologii (II) - między kodeksem etycznym a praktyką społeczną&lt;/&gt;<br><br>&lt;tit&gt; 1. Wprowadzenie&lt;/&gt;<br><br> W poprzednim rozdziale rozważana była - z etycznego punktu widzenia - działalność psychologa występującego w roli (a) osoby prowadzącej badanie empiryczne oraz (b) osoby upowszechniającej rezultaty tego badania (w formie artykułu lub innej publikacji, lub też w formie referatu wygłoszonego na konferencji naukowej). Problemy etyczne, które badacz powinien odpowiednio rozwiązać, łączą się z charakterem badania psychologicznego, przyjmującego - jak wiemy - formę społecznej interakcji. Dlatego też owe kluczowe problemy etyczne dotyczyły sposobu, w jaki badacz (psycholog!) traktuje osobę badaną - utajnianie przed nią
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego