Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Geograficzny
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1977
6 do 11 dni, lub w procentach - od 18 do 32.
W artykule chodziło o zbadanie, w jakim stopniu wielkość gospodarstwa wpływa na wielkość produkcji końcowej z hektara w zależności od regionu geograficznego, w którym jest położone, od posiadanego potencjału produkcyjnego oraz od wpływu działalności człowieka, a więc od tego, w jakiej mierze wykorzystuje on istniejący potencjał produkcyjny gospodarstwa.
By uzyskać odpowiedź na dwa ostatnie pytania posłużyliśmy się kategoriami, które zaczerpnięto z ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych, a więc z dziedziny nauk mikroekonomicznych.
Potencjał gospodarstw określiliśmy ich przynależnością do określonego typu produkcyjnego, na który składają się: obszar gospodarstwa, bonitacja gleb, struktura użytków rolnych
6 do 11 dni, lub w procentach - od 18 do 32.<br>W artykule chodziło o zbadanie, w jakim stopniu wielkość gospodarstwa wpływa na wielkość produkcji końcowej z hektara w zależności od regionu geograficznego, w którym jest położone, od posiadanego potencjału produkcyjnego oraz od wpływu działalności człowieka, a więc od tego, w jakiej mierze wykorzystuje on istniejący potencjał produkcyjny gospodarstwa.<br>By uzyskać odpowiedź na dwa ostatnie pytania posłużyliśmy się kategoriami, które zaczerpnięto z ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych, a więc z dziedziny nauk mikroekonomicznych. &lt;page nr=653&gt;<br>Potencjał gospodarstw określiliśmy ich przynależnością do określonego typu produkcyjnego, na który składają się: obszar gospodarstwa, bonitacja gleb, struktura użytków rolnych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego