Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
może mieć zniekształcenia geometryczne [19]:
- spowodowane niepłaskością obiektu,
- perspektywiczne,
- rozmycie obrazu na krawędziach spowodowane określoną wielkością piksela.
Termogram powierzchni płaskiej wykonany prostopadle do tej powierzchni nie zawiera zniekształceń perspektywicznych i po określeniu jego skali może stanowić materiał źródłowy do opracowania geometrii rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu. Nie zawsze jednak w praktyce jest możliwe wykonanie termogramów o kierunku normalnym do obserwowanej powierzchni, z powodu warunków panujących w otoczeniu badanego obiektu. Powstałe wówczas geometryczne zniekształcenie perspektywiczne można skorygować przez wykonanie przekształcenia rzutowego płaszczyzny termogramu na płaszczyznę obiektu. Dla ścian budynków i obiektów przemysłowych, wg [19], przekształcenie to najwygodniej wykonać na płaszczyznę rysunku technicznego
może mieć zniekształcenia geometryczne [19]:<br>- spowodowane niepłaskością obiektu,<br>- perspektywiczne,<br>- rozmycie obrazu na krawędziach spowodowane określoną wielkością piksela.<br>Termogram powierzchni płaskiej wykonany prostopadle do tej powierzchni nie zawiera zniekształceń perspektywicznych i po określeniu jego skali może stanowić materiał źródłowy do opracowania geometrii rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu. Nie zawsze jednak w praktyce jest możliwe wykonanie termogramów o kierunku normalnym do obserwowanej powierzchni, z powodu warunków panujących w otoczeniu badanego obiektu. Powstałe wówczas geometryczne zniekształcenie perspektywiczne można skorygować przez wykonanie przekształcenia rzutowego płaszczyzny termogramu na płaszczyznę obiektu. Dla ścian budynków i obiektów przemysłowych, wg [19], przekształcenie to najwygodniej wykonać na płaszczyznę rysunku technicznego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego