Typ tekstu: Książka
Autor: Ozga-Zielińska Maria,
Brzeziński Jerzy
Tytuł: Hydrologia stosowana
Rok: 1994
niekontrolowanych, np. . W rozdziałach 5.3 i 5.4 omówiono przykłady takich modeli, natomiast w rozdziale 2.3.4 przedstawiono możliwość rekonstrukcji historycznego ciągu przepływów w zlewni niekontrolowanej, przy wykorzystaniu modelu matematycznego tej zlewni i historycznych ciągów danych wejścia.
Modele matematyczne odpływu ze zlewni niekontrolowanych nie są jeszcze często stosowane w praktyce inżynierskiej, jednak dynamiczny rozwój metod modelowania, jak i coraz większe możliwości ich doskonalenia przy wykorzystaniu pomiarów teledetekcji satelitarnej i radarowej, rokują nadzieję bliskiego ich wykorzystania w praktyce inżynierskiej. 3. Charakterystyki przepływu rzecznego.

3.1. PRZEPŁYWY GŁÓWNE
3.1.1. METODY OKREŚLANIA PRZEPŁYWÓW GŁÓWYCH
Dysponując w określonym przekroju wodowskazowym ciągiem codziennych
niekontrolowanych, np. &lt;gap&gt;. W rozdziałach 5.3 i 5.4 omówiono przykłady takich modeli, natomiast w rozdziale 2.3.4 przedstawiono możliwość rekonstrukcji historycznego ciągu przepływów w zlewni niekontrolowanej, przy wykorzystaniu modelu matematycznego tej zlewni i historycznych ciągów danych wejścia.<br>Modele matematyczne odpływu ze zlewni niekontrolowanych nie są jeszcze często stosowane w praktyce inżynierskiej, jednak dynamiczny rozwój metod modelowania, jak i coraz większe możliwości ich doskonalenia przy wykorzystaniu pomiarów teledetekcji satelitarnej i radarowej, rokują nadzieję bliskiego ich wykorzystania w praktyce inżynierskiej. 3. Charakterystyki przepływu rzecznego.&lt;/&gt;<br><br>&lt;div1&gt;&lt;tit1&gt;3.1. PRZEPŁYWY GŁÓWNE&lt;/&gt;<br>&lt;tit1&gt;3.1.1. METODY OKREŚLANIA PRZEPŁYWÓW GŁÓWYCH&lt;/&gt;<br>Dysponując w określonym przekroju wodowskazowym ciągiem codziennych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego