Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
i opracowania wielu prostych prac wykonywanych na mapach i rysunkach, w tym także pomiaru pola powierzchni.
Najprostszą konstrukcję mają digimetry (digitizery) ręczne, które składają się:
- z blatu, na którym umieszczany jest rysunek (obraz),
- kursora do wskazywania punktów lub wodzenia po liniach znaczkiem pomiarowym znajdującym się w kursorze,
- urządzenia rejestrującego (praca w trybie off line, tzn. z możliwością dowolnego wybierania punktów do rejestracji) lub przekazującego do komputera wyznaczone w trakcie digitalizacji współrzędne x, y (praca w trybie on line, tzn. rejestrowania punktów wg określonej kolejności punkt po punkcie).
Digimetry mechaniczne działają na zasadzie podobnej do działania ręcznego koordynatografu. Ruchomy kursor jest w nich
i opracowania wielu prostych prac wykonywanych na mapach i rysunkach, w tym także pomiaru pola powierzchni.<br>Najprostszą konstrukcję mają digimetry (digitizery) ręczne, które składają się:<br>- z blatu, na którym umieszczany jest rysunek (obraz),<br>- kursora do wskazywania punktów lub wodzenia po liniach znaczkiem pomiarowym znajdującym się w kursorze,<br>- urządzenia rejestrującego (praca w trybie &lt;HI rend="italic"&gt;off line&lt;/HI&gt;, tzn. z możliwością dowolnego wybierania punktów do rejestracji) lub przekazującego do komputera wyznaczone w trakcie digitalizacji współrzędne &lt;HI rend="italic"&gt;x&lt;/HI&gt;, &lt;HI rend="italic"&gt;y&lt;/HI&gt; (praca w trybie &lt;HI rend="italic"&gt;on line&lt;/HI&gt;, tzn. rejestrowania punktów wg określonej kolejności punkt po punkcie).<br>Digimetry mechaniczne działają na zasadzie podobnej do działania ręcznego koordynatografu. Ruchomy kursor jest w nich
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego