Typ tekstu: Książka
Tytuł: Mała Konstytucja
Rok: 1995
bezwzględną większością głosów.
Art. 58. W razie niepowołania Rady Ministrów w trybie Art. 57, Sejm, w ciągu 21 dni, wybiera Prezesa Rady Ministrów, oraz proponowany przez niego skład Rady Ministrów bezwzględną większością głosów. Prezydent powołuje tak wybrany Rząd i odbiera od niego przysięgę.
Art. 59. W razie niepowołania Rady Ministrów w trybie Art. 58, Prezydent powołuje Prezesa Rady Ministrów, a na jego wniosek Radę Ministrów w trybie Art. 57, z tym że Sejm uchwala wotum zaufania większością głosów.
Art. 60. W razie niepowołania Rady Ministrów w trybie Art. 59, Sejm, w ciągu 21 dni, wybiera Prezesa Rady Ministrów oraz proponowany przez niego
bezwzględną większością głosów.<br> &lt;tit1&gt;Art. 58.&lt;/&gt; W razie niepowołania Rady Ministrów w trybie Art. 57, Sejm, w ciągu 21 dni, wybiera Prezesa Rady Ministrów, oraz proponowany przez niego skład Rady Ministrów bezwzględną większością głosów. Prezydent powołuje tak wybrany Rząd i odbiera od niego przysięgę.<br> &lt;tit1&gt;Art. 59.&lt;/&gt; W razie niepowołania Rady Ministrów w trybie Art. 58, Prezydent powołuje Prezesa Rady Ministrów, a na jego wniosek Radę Ministrów w trybie Art. 57, z tym że Sejm uchwala wotum zaufania większością głosów.<br> &lt;tit1&gt;Art. 60.&lt;/&gt; W razie niepowołania Rady Ministrów w trybie Art. 59, Sejm, w ciągu 21 dni, wybiera Prezesa Rady Ministrów oraz proponowany przez niego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego