Typ tekstu: Książka
Tytuł: Mała Konstytucja
Rok: 1995
62. W razie niepowołania Rady Ministrów w trybie Art. 60, Prezydent rozwiązuje Sejm albo w ciągu 14 dni powołuje, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, Prezesa Rady Ministrów i Radę Ministrów. Jeżeli przed upływem tego terminu Sejm nie uchwali wotum zaufania dla tego Rządu lub nie uchwali wotum nieufności w trybie Art. 66 ust. 4, Prezydent rozwiązuje Sejm.
Art. 63. Prezes Rady Ministrów i ministrowie składają przysięgę wobec Prezydenta następującej treści:
"Obejmując urząd Prezesa Rady Ministrów (ministra) uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem".
Przysięga może być również złożona
62.&lt;/&gt; W razie niepowołania Rady Ministrów w trybie Art. 60, Prezydent rozwiązuje Sejm albo w ciągu 14 dni powołuje, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, Prezesa Rady Ministrów i Radę Ministrów. Jeżeli przed upływem tego terminu Sejm nie uchwali wotum zaufania dla tego Rządu lub nie uchwali wotum nieufności w trybie Art. 66 ust. 4, Prezydent rozwiązuje Sejm.<br> &lt;tit1&gt;Art. 63.&lt;/&gt; Prezes Rady Ministrów i ministrowie składają przysięgę wobec Prezydenta następującej treści:<br> "Obejmując urząd Prezesa Rady Ministrów (ministra) uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem". <br> Przysięga może być również złożona
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego