Typ tekstu: Książka
Tytuł: Mała Konstytucja
Rok: 1995
nieufności powtórny wniosek w tej sprawie może być zgłoszony po upływie 3 miesięcy od daty głosowania poprzedniego wniosku. Termin ten nie ma zastosowania, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi co najmniej 115 posłów.
4. Sejm uchwalając wotum nieufności może jednocześnie dokonać wyboru nowego Prezesa Rady Ministrów, powierzając mu misję utworzenia Rządu, w trybie określonym w Art. 58.
5. Jeżeli Sejm uchwalił wniosek o wotum nieufności nie dokonując jednocześnie wyboru Prezesa Rady Ministrów, Prezydent przyjmuje dymisję Rządu albo rozwiązuje Sejm.
Art. 67. 1. Sejm może uchwalić wotum nieufności poszczególnemu ministrowi. Przepisy Art. 66 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.
2. Minister, wobec którego Sejm
nieufności powtórny wniosek w tej sprawie może być zgłoszony po upływie 3 miesięcy od daty głosowania poprzedniego wniosku. Termin ten nie ma zastosowania, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi co najmniej 115 posłów.<br> 4. Sejm uchwalając wotum nieufności może jednocześnie dokonać wyboru nowego Prezesa Rady Ministrów, powierzając mu misję utworzenia Rządu, w trybie określonym w Art. 58.<br> 5. Jeżeli Sejm uchwalił wniosek o wotum nieufności nie dokonując jednocześnie wyboru Prezesa Rady Ministrów, Prezydent przyjmuje dymisję Rządu albo rozwiązuje Sejm.<br> &lt;tit1&gt;Art. 67.&lt;/&gt; 1. Sejm może uchwalić wotum nieufności poszczególnemu ministrowi. Przepisy Art. 66 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.<br> 2. Minister, wobec którego Sejm
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego