Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o usługach bankowych
Rok: 2000
sieci handlowej i usługowej przyjmującej zapłatę kartami systemu VISA,
2/ w jednostkach Banku,
3/ w bankach uczestniczących w systemie VISA,
4/ w bankomatach oznaczonych znakiem systemu VISA.
2. Transakcje są realizowane w walucie kraju, w którym są dokonywane.
3. Transakcje przy użyciu karty i karty dodatkowej dokonane za granicą w walucie innej niż dolary amerykańskie są przeliczane w systemie VISA na dolary amerykańskie, według kursu obowiązującego w systemie VISA w dniu rozliczania transakcji.
4. Limit dostępny jest obciążany w złotych według kursu sprzedaży Banku dla waluty zastosowanej przez system VISA w rozliczeniach z Bankiem, obowiązującego w dniu obciążenia Banku przez VISA
sieci handlowej i usługowej przyjmującej zapłatę kartami systemu VISA,<br>2/ w jednostkach Banku,<br>3/ w bankach uczestniczących w systemie VISA,<br>4/ w bankomatach oznaczonych znakiem systemu VISA.<br>2. Transakcje są realizowane w walucie kraju, w którym są dokonywane.<br>3. Transakcje przy użyciu karty i karty dodatkowej dokonane za granicą w walucie innej niż dolary amerykańskie są przeliczane w systemie VISA na dolary amerykańskie, według kursu obowiązującego w systemie VISA w dniu rozliczania transakcji.<br>4. Limit dostępny jest obciążany w złotych według kursu sprzedaży Banku dla waluty zastosowanej przez system VISA w rozliczeniach z Bankiem, obowiązującego w dniu obciążenia Banku przez VISA
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego