Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o warunkach prowadzenia rachunków bankowych
Rok: 2000
umowy PKO-bp ponosi odpowiedzialność w granicach rzeczywistej straty, z zastrzeżeniem § 19 ust. 2 i 3.
§ 52
Do operacji na rachunkach, gdy ich przedmiotem jest kupno lub sprzedaż środków pieniężnych w walucie wymienialnej innej niż waluta rachunku, stosuje się odpowiednio kursy obowiązujące w PKO-bp w dniu dokonania operacji.
Kursy walut PKO-bp mogą ulegać zmianie w ciągu dnia operacyjnego.
§ 53
Ogólne warunki - zgodnie z art. 385 Kodeksu cywilnego i art. 109 Prawa bankowego - mają charakter wiążący.

Powszechna Kasa Oszczędności
bank państwowy
umowy PKO-bp ponosi odpowiedzialność w granicach rzeczywistej straty, z zastrzeżeniem § 19 ust. 2 i 3.<br>§ 52<br>Do operacji na rachunkach, gdy ich przedmiotem jest kupno lub sprzedaż środków pieniężnych w walucie wymienialnej innej niż waluta rachunku, stosuje się odpowiednio kursy obowiązujące w PKO-bp w dniu dokonania operacji.<br>Kursy walut PKO-bp mogą ulegać zmianie w ciągu dnia operacyjnego.<br>§ 53<br>Ogólne warunki - zgodnie z art. 385 Kodeksu cywilnego i art. 109 Prawa bankowego - mają charakter wiążący.<br><br>Powszechna Kasa Oszczędności <br>bank państwowy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego