Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 14.11
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1999
proc. wartości, czyli niewiele więcej niż wynosi poziom
inflacji. Natomiast bilans obrotów bieżących uległ znacznemu pogorszeniu.
Ponieważ 70 proc. naszego eksportu idzie do eurolandu, jest więc
naturalne, że musi nastąpić dostosowanie kursu walutowego. Zaryzykowałbym
wręcz twierdzenie, że w relacji do euro złoty może jeszcze osłabnąć.
Zresztą notowania złotego wobec koszyka walut spadają od lipca. Wówczas
odchylenie od parytetu wynosiło plus sześć, dzisiaj jest znacznie poniżej
zera. Spadek notowań naszej waluty, prawdopodobnie przyspieszony
wypowiedziami polityków, nie jest przypadkowy i jego źródeł trzeba szukać
w fundamentach gospodarki. Coś się jednak stało. Upadek rynku rosyjskiego
i słabe wyniki handlu zagranicznego muszą oddziaływać na notowania
proc. wartości, czyli niewiele więcej niż wynosi poziom<br>inflacji. Natomiast bilans obrotów bieżących uległ znacznemu pogorszeniu.<br>Ponieważ 70 proc. naszego eksportu idzie do eurolandu, jest więc<br>naturalne, że musi nastąpić dostosowanie kursu walutowego. Zaryzykowałbym<br>wręcz twierdzenie, że w relacji do euro złoty może jeszcze osłabnąć.<br>Zresztą notowania złotego wobec koszyka walut spadają od lipca. Wówczas<br>odchylenie od parytetu wynosiło plus sześć, dzisiaj jest znacznie poniżej<br>zera. Spadek notowań naszej waluty, prawdopodobnie przyspieszony<br>wypowiedziami polityków, nie jest przypadkowy i jego źródeł trzeba szukać<br>w fundamentach gospodarki. Coś się jednak stało. Upadek rynku rosyjskiego<br>i słabe wyniki handlu zagranicznego muszą oddziaływać na notowania
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego