Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
walcowniach powstają rozcieńczone ścieki emulsyjne z płukania instalacji przy wymianie chłodziwa w obiegu.
Schemat oczyszczania stężonych i rozcieńczonych ścieków z zastosowaniem maszyny flotacyjnej FMP-4 pokazano na rys.2.15.
W Polsce wykonano badania na skalę techniczną nad termicznym rozdziałem faz w emulsji w środowisku alkalicznym. Po dodaniu 10g/l wapna ścieki ogrzewano w temp. 95C przez 30 min. Uzyskiwano zmniejszenie ChZT o 97,5%, do ok. 400g tlenu na 1 m3. W celu obniżenia pH ścieków oczyszczonych prowadzono w drugim etapie koagulację fazy wodnej za pomocą siarczanu glinu w ilości 2,5g/l.
Kombinacje metody termicznej i chemicznej stosowano do
walcowniach powstają rozcieńczone ścieki emulsyjne z płukania instalacji przy wymianie chłodziwa w obiegu.<br>Schemat oczyszczania stężonych i rozcieńczonych ścieków z zastosowaniem maszyny flotacyjnej FMP-4 pokazano na rys.2.15.<br>W Polsce wykonano badania na skalę techniczną nad termicznym rozdziałem faz w emulsji w środowisku alkalicznym. Po dodaniu 10g/l wapna ścieki ogrzewano w temp. 95C przez 30 min. Uzyskiwano zmniejszenie ChZT o 97,5%, do ok. 400g tlenu na 1 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;. W celu obniżenia pH ścieków oczyszczonych prowadzono w drugim etapie koagulację fazy wodnej za pomocą siarczanu glinu w ilości 2,5g/l.<br>Kombinacje metody termicznej i chemicznej stosowano do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego