Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
alkaliczne jest neutralizacja przez zmieszanie. Sytuacja taka jest jednak rzadka, a ponadto ilościowo ładunki zanieczyszczeń na ogół nie odpowiadają sobie. Nadmiar kwasu neutralizuje się najczęściej wodorotlenkiem wapnia. Jeśli nie ma ścieków alkalicznych, to cały ładunek kwasu neutralizuje się wapnem. Stosowanie wapna do neutralizacji ma wiele wad. Sam transport i przesypywanie wapna są niebezpieczne dla zdrowia pracowników obsługi.
Nie można z wapna przygotować roztworu o odpowiednim stężeniu, a jedynie zawiesinę mleka wapiennego. Zmniejsza to znacznie dokładność dawkowania i utrudnia automatyzację procesu. Możliwa jest również neutralizacja ścieków wodorotlenkiem lub węglanem sodu. Unika się przez to wielu trudności występujących przy neutralizacji wapnem. Związki sodu
alkaliczne jest neutralizacja przez zmieszanie. Sytuacja taka jest jednak rzadka, a ponadto ilościowo ładunki zanieczyszczeń na ogół nie odpowiadają sobie. Nadmiar kwasu neutralizuje się najczęściej wodorotlenkiem wapnia. Jeśli nie ma ścieków alkalicznych, to cały ładunek kwasu neutralizuje się wapnem. Stosowanie wapna do neutralizacji ma wiele wad. Sam transport i przesypywanie wapna są niebezpieczne dla zdrowia pracowników obsługi.<br>Nie można z wapna przygotować roztworu o odpowiednim stężeniu, a jedynie zawiesinę mleka wapiennego. Zmniejsza to znacznie dokładność dawkowania i utrudnia automatyzację procesu. Możliwa jest również neutralizacja ścieków wodorotlenkiem lub węglanem sodu. Unika się przez to wielu trudności występujących przy neutralizacji wapnem. Związki sodu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego