Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
innych zamierzeń, w tym także do określenia zadań na 1998 r. Nie ukrywam, że z niepokojem oczekuję pomyślnej realizacji zaplanowanych przez sztab zamierzeń, zwłaszcza że jako szef sztabu bezpośrednio za to odpowiadam.
W świetle dokumentów rozkazodawczych określających przebieg szkolenia w Siłach Zbrojnych RP w roku 1998 - przed wojskami lądowymi stoi wiele zadań. Ich wykonanie będzie dla naszych wojsk niełatwym i złożonym zamierzeniem, wymagającym pogodzenia wielu spraw często wykluczających się.
Pragnę wszystkim uzmysłowić, że obecnie wojska lądowe funkcjonują w warunkach gruntownej przebudowy - zarówno strukturalnej, jak i funkcjonalnej. Ich reorganizacja, przy jednoczesnym powołaniu operacyjnego organu dowodzenia, jest jedną z wielu przemian, jakie "funduje
innych zamierzeń, w tym także do określenia zadań na 1998 r. Nie ukrywam, że z niepokojem oczekuję pomyślnej realizacji zaplanowanych przez sztab zamierzeń, zwłaszcza że jako szef sztabu bezpośrednio za to odpowiadam.<br>W świetle dokumentów rozkazodawczych określających przebieg szkolenia w Siłach Zbrojnych RP w roku 1998 - przed wojskami lądowymi stoi wiele zadań. Ich wykonanie będzie dla naszych wojsk niełatwym i złożonym zamierzeniem, wymagającym pogodzenia wielu spraw często wykluczających się.<br>Pragnę wszystkim uzmysłowić, że obecnie wojska lądowe funkcjonują w warunkach gruntownej przebudowy - zarówno strukturalnej, jak i funkcjonalnej. Ich reorganizacja, przy jednoczesnym powołaniu operacyjnego organu dowodzenia, jest jedną z wielu przemian, jakie "funduje
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego