Typ tekstu: Książka
Autor: Przybora Jeremi
Tytuł: Przymknięte oko opaczności
Rok: 1995
przez panią Annę Sadowską, nieżyjącą już, podobnie jak autorka "Przełomu", została wydana w "drugim obiegu" nakładem Niezależnej Oficyny Wydawniczej. Hrabia Apolinary, aresztowany w Szczorsach, osadzony został w więzieniu w Nowogródku, jego dzieciom, Marii, Katii, Miszy i Sergiuszowi, których inwazja sowiecka zaskoczyła wraz z ojcem i macochą w Szczorsach, udało się wkrótce potem uciec do Warszawy przez zieloną granicę. Z Warszawy, za pośrednictwem ambasady włoch, które jeszcze wtedy były neutralne, a przy pomocy arystokratycznej "międzynarodówki", wyjechali przez Włochy, do Stanów i Francji. Olga Aleksandrowna pozostała w Nowogródku, żeby być blisko uwięzionego męża i wkrótce, jako obywatelka polska, wywieziona została, wraz z innymi
przez panią Annę Sadowską, nieżyjącą już, podobnie jak autorka "Przełomu", została wydana w "drugim obiegu" nakładem Niezależnej Oficyny Wydawniczej. Hrabia Apolinary, aresztowany w Szczorsach, osadzony został w więzieniu w Nowogródku, jego dzieciom, Marii, Katii, Miszy i Sergiuszowi, których inwazja sowiecka zaskoczyła wraz z ojcem i macochą w Szczorsach, udało się wkrótce potem uciec do Warszawy przez zieloną granicę. Z Warszawy, za pośrednictwem ambasady włoch, które jeszcze wtedy były neutralne, a przy pomocy arystokratycznej "międzynarodówki", wyjechali przez Włochy, do Stanów i Francji. Olga Aleksandrowna pozostała w Nowogródku, żeby być blisko uwięzionego męża i wkrótce, jako obywatelka polska, wywieziona została, wraz z innymi
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego