Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Fronda
Nr: 9.10
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
Kiedy Pismo używało słowa "naród", "lud", nie istniało jeszcze pojęcie przynależności etnicznej. Dla chrześcijan natomiast ważny jest naród Przymierza, ze względu na Nowe (może raczej odnowione) Przymierze.

Dawne pojęcie Ludu Szczególnego ('Am Segulla) odnosiło się do całego Izraela. Judaizm jest formą genialnej adaptacji post-babilońskiej. Nazywamy go także rabinizmem, bo wraz z nim pojawili się rabini (nauczyciele); tylko że we wszystkich Ewangeliach Jezus jest nazywany "rabbi", tak się doń zwracają - i to też trzeba podkreślić - On to potwierdza. Czy więc i Jezus należał do judaizmu? Tak by wyglądało. Tę formę rozwoju - nie jedyną do zburzenia Świątyni - nazywamy także religią "normatywną", bo podawała
Kiedy Pismo używało słowa "naród", "lud", nie istniało jeszcze pojęcie przynależności etnicznej. Dla chrześcijan natomiast ważny jest naród Przymierza, ze względu na Nowe (może raczej odnowione) Przymierze.<br><br> Dawne pojęcie Ludu Szczególnego ('Am Segulla) odnosiło się do całego Izraela. Judaizm jest formą genialnej adaptacji post-babilońskiej. Nazywamy go także rabinizmem, bo wraz z nim pojawili się rabini (nauczyciele); tylko że we wszystkich Ewangeliach Jezus jest nazywany "rabbi", tak się doń zwracają - i to też trzeba podkreślić - On to potwierdza. Czy więc i Jezus należał do judaizmu? Tak by wyglądało. Tę formę rozwoju - nie jedyną do zburzenia Świątyni - nazywamy także religią "normatywną", bo podawała
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego