Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura
Nr: 7-8
Miejsce wydania: Paryż
Rok: 1964
naturę zależności kraju satelickiego, takiego dajmy na to jak Polska, od zewnętrznej, wszystko kontrolującej siły, takiej jak np. ZSSR. Ponieważ alegoria jest nieco mglista, wyodrębniona część totalitarnego systemu rządzonego przez centralny rząd nie musi być koniecznie całym, krajem, lecz może być miastem lub dużą, stanowiącą zamkniętą całość, fabryką. Stopień zależności, wszechwładny chaos (urzędnicy przekładający papierki z jednego miejsca na drugie, nawet wtedy, gdy praca przy linii kolejowej została wstrzymana) petycje robotników; które nigdy nie docierają do miejsca przeznaczenia, sposób w jakim wszyscy mówią o niczym - cała atmosfera jest nadzwyczaj dobrze oddana. Mayewski pokazuje charakter wpływu systemu komunistycznego na umysły społeczeństwa. Pisze
naturę zależności kraju satelickiego, takiego dajmy na to jak Polska, od zewnętrznej, wszystko kontrolującej siły, takiej jak np. ZSSR. Ponieważ alegoria jest nieco mglista, wyodrębniona część totalitarnego systemu rządzonego przez centralny rząd nie musi być koniecznie całym, krajem, lecz może być miastem lub dużą, stanowiącą zamkniętą całość, fabryką. Stopień zależności, wszechwładny chaos (urzędnicy przekładający papierki z jednego miejsca na drugie, nawet wtedy, gdy praca przy linii kolejowej została wstrzymana) petycje robotników; które nigdy nie docierają do miejsca przeznaczenia, sposób w jakim wszyscy mówią o niczym - cała atmosfera jest nadzwyczaj dobrze oddana. Mayewski pokazuje charakter wpływu systemu komunistycznego na umysły społeczeństwa. Pisze
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego