Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Tygodnik Ilustrowany
Nr: 39
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1934
Wojskowego Biura Historycznego nie mógł absorbować swojej osoby osobistemi pracami. Ten niemniej osobisty pisarski dorobek zmarłego jest bardzo bogaty. Trudno go jeszcze zbilansować. Na czoło Jego prac wysuwa się "Studjum o wyprawie kijowskiej". Wyszło ono przed rokiem 1926 i z wielu względów, jako oficjalne wydanie musiało ulec poważnym zmianom, które wypaczyły pierwotny charakter pracy. Studjum napisane nietylko z dokładną znajomością przedmiotu, jako tego, który był duszą wyprawy kijowskiej, ale i z precyzją i jasnością, która charakteryzowała sposób myślenia Juljana Stachiewicza. Pierwszorzędny dokument historyczny.
Pozatem szereg mniejszych publikacyj i artykułów rozrzuconych we wszystkich czasopismach wojskowych, nietylko na tematy historyczne, ale również poruszające
Wojskowego Biura Historycznego nie mógł absorbować swojej osoby osobistemi pracami. Ten niemniej osobisty pisarski dorobek zmarłego jest bardzo bogaty. Trudno go jeszcze zbilansować. Na czoło Jego prac wysuwa się "Studjum o wyprawie kijowskiej". Wyszło ono przed rokiem 1926 i z wielu względów, jako oficjalne wydanie musiało ulec poważnym zmianom, które wypaczyły pierwotny charakter pracy. Studjum napisane nietylko z dokładną znajomością przedmiotu, jako tego, który był duszą wyprawy kijowskiej, ale i z precyzją i jasnością, która charakteryzowała sposób myślenia Juljana Stachiewicza. Pierwszorzędny dokument historyczny.<br>Pozatem szereg mniejszych publikacyj i artykułów rozrzuconych we wszystkich czasopismach wojskowych, nietylko na tematy historyczne, ale również poruszające
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego