Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczyk Paweł
Tytuł: Fizyka cząsteczek
Rok: 2000
5.2 podają prawidłowo tylko położenia linii widmowych, ale nie ich natężenia. Natężenie pochłanianego promieniowania zależy od liczby absorbujących cząsteczek, którą określa rozkład Boltzmanna , gdzie oznacza wagę statystyczną poziomu rotacyjnego o energii . W najprostszym przypadku cząsteczki dwuatomowej waga poziomu rotacyjnego opisanego liczbą kwantową J równa jest jego degeneracji energia zaś wyraża się wzorem, zatem .

Rys. 5.3. Obsadzenie poziomów rotacyjnych cząsteczki CO w temperaturze 300 K

Rysunek 5.3 przedstawia rozkład NJ dla cząsteczki CO w temperaturze pokojowej. Różniczkując funkcję względem J, otrzymujemy maksimum obsadzenia poziomów rotacyjnych dla .
Energia najbardziej obsadzonego poziomu wynosi więc .
Poza przypadkiem bardzo niskich temperatur zawsze spełniony jest
5.2 podają prawidłowo tylko położenia linii widmowych, ale nie ich natężenia. Natężenie pochłanianego promieniowania zależy od liczby absorbujących cząsteczek, którą określa rozkład Boltzmanna &lt;gap&gt;, gdzie &lt;gap&gt; oznacza wagę statystyczną poziomu rotacyjnego o energii &lt;gap&gt;. W najprostszym przypadku cząsteczki dwuatomowej waga poziomu rotacyjnego opisanego liczbą kwantową J równa jest jego degeneracji &lt;gap&gt; energia zaś wyraża się wzorem, zatem &lt;gap&gt;.<br><br>Rys. 5.3. Obsadzenie poziomów rotacyjnych cząsteczki CO w temperaturze 300 K <br><br>Rysunek 5.3 przedstawia rozkład NJ dla cząsteczki CO w temperaturze pokojowej. Różniczkując funkcję względem J, otrzymujemy maksimum obsadzenia poziomów rotacyjnych dla &lt;gap&gt;.<br>Energia najbardziej obsadzonego poziomu wynosi więc &lt;gap&gt;.<br> Poza przypadkiem bardzo niskich temperatur zawsze spełniony jest
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego