Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
lepszymi jakościowo. Zerowa wartość współczynnika staje się więc kryterium podziału dóbr na dwie grupy: dobra normalne, charakteryzujące się dodatnim współczynnikiem dochodowej elastyczności popytu , i dobra podrzędne, dla których współczynnik dochodowej elastyczności popytu jest ujemny . Współczynnik dochodowej elastyczności popytu może być równy jedności , co oznacza, że względna zmiana dochodu jest równa względnej zmianie popytu, np. wzrost dochodu o 10% powoduje wzrost popytu o 10%, mówimy wtedy o elastyczności wzorcowej. Współczynnik może być zawarty w przedziale , wtedy względna zmiana popytu jest mniejsza od względnej zmiany dochodu, np. gdy wzrost dochodu o 10% spowoduje wzrost popytu o 5%, współczynnik dochodowej elastyczności popytu wynosi 1
lepszymi jakościowo. Zerowa wartość współczynnika <gap> staje się więc kryterium podziału dóbr na dwie grupy: dobra normalne, charakteryzujące się dodatnim współczynnikiem dochodowej elastyczności popytu <gap>, i dobra podrzędne, dla których współczynnik dochodowej elastyczności popytu jest ujemny <gap>. Współczynnik dochodowej elastyczności popytu może być równy jedności <gap>, co oznacza, że względna zmiana dochodu jest równa względnej zmianie popytu, np. wzrost dochodu o 10% powoduje wzrost popytu o 10%, mówimy wtedy o elastyczności wzorcowej. Współczynnik może być zawarty w przedziale <gap>, wtedy względna zmiana popytu jest mniejsza od względnej zmiany dochodu, np. gdy wzrost dochodu o 10% spowoduje wzrost popytu o 5%, współczynnik dochodowej elastyczności popytu wynosi 1
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego