Typ tekstu: Druki ulotne
Autor: kancelaria prezydenta
Tytuł: Tak dla Polski
Rok: 2003
nie zrobią - na przykład Rosja i Białoruś - są nieporównanie słabsze gospodarczo od Unii. Z powodu odległości geograficznej nie istnieje też praktyczna możliwość integracji gospodarczej z USA.

Czy dzięki Unii zmniejszy się w Polsce bezrobocie?
Tak, chociaż nie od razu. Zatrudnienie jest największą troską w całej Europie.
Po pierwsze, członkostwo przyspieszy wzrost gospodarczy, a zatem i zapotrzebowanie na pracę ze strony przedsiębiorstw. Po drugie, Polska otrzyma z budżetu Unii znaczącą pomoc finansową na kształcenie, inwestycje i działania tworzące miejsca pracy, zwłaszcza w regionach o wysokim bezrobociu. Po trzecie, poczynając od pierwszego dnia członkostwa Polacy będą mogli bez przeszkód podejmować pracę w niektórych, a
nie zrobią - na przykład Rosja i Białoruś - są nieporównanie słabsze gospodarczo od Unii. Z powodu odległości geograficznej nie istnieje też praktyczna możliwość integracji gospodarczej z USA.<br><br>Czy dzięki Unii zmniejszy się w Polsce bezrobocie?<br>Tak, chociaż nie od razu. Zatrudnienie jest największą troską w całej Europie.<br>Po pierwsze, członkostwo przyspieszy wzrost gospodarczy, a zatem i zapotrzebowanie na pracę ze strony przedsiębiorstw. Po drugie, Polska otrzyma z budżetu Unii znaczącą pomoc finansową na kształcenie, inwestycje i działania tworzące miejsca pracy, zwłaszcza w regionach o wysokim bezrobociu. Po trzecie, poczynając od pierwszego dnia członkostwa Polacy będą mogli bez przeszkód podejmować pracę w niektórych, a
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego