Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
odpowiada sytuacji gry o sumie dodatniej, w której występuje dwóch wygranych. W danym czasie, przy istniejącym stanie wiedzy technicznej i organizacyjnej wszystkie takie sytuacje można przedstawić w postaci Krzywej TT'. Problem polega na tym, żeby przesunąć krzywą TT' w prawo i do góry.

Gospodarka a sfera społeczna

Obecna sytuacja światowa - wzrost gospodarczy z towarzyszącym mu bezrobociem i zjawiskami społecznego wykluczania - da się zobrazować na diagramie z rysunku 3.
Ćwiartka D obrazuje sytuację, w której zahamowanie wzrostu prowadzi do istotnych zniszczeń społecznych - niestety ta sytuacja występuje obecnie w wielu częściach świata. Ćwiartka C odpowiada wzrostowi gospodarczemu, któremu towarzyszy zmniejszenie zatrudnienia i degradacja społeczna
odpowiada sytuacji gry o sumie dodatniej, w której występuje dwóch wygranych. W danym czasie, przy istniejącym stanie wiedzy technicznej i organizacyjnej wszystkie takie sytuacje można przedstawić w postaci Krzywej TT'. Problem polega na tym, żeby przesunąć krzywą TT' w prawo i do góry. <br><br>&lt;tit&gt;Gospodarka a sfera społeczna&lt;/&gt;<br><br>Obecna sytuacja światowa - wzrost gospodarczy z towarzyszącym mu bezrobociem i zjawiskami społecznego wykluczania - da się zobrazować na diagramie z rysunku 3. <br>Ćwiartka D obrazuje sytuację, w której zahamowanie wzrostu prowadzi do istotnych zniszczeń społecznych - niestety ta sytuacja występuje obecnie w wielu częściach świata. Ćwiartka C odpowiada wzrostowi gospodarczemu, któremu towarzyszy zmniejszenie zatrudnienia i degradacja społeczna
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego