Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 02.06 (6)
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2000
postęp dokonuje się dzięki aktywności poetów i proroków, którzy są w stanie wyobrazić sobie odmienną przyszłość ludzkości. Filozofowie przychodzą później. Postrzegam postęp w sposób następujący - ktoś pojawia się i stwierdza: możemy to robić inaczej. Galileusz powiedział: możemy inaczej myśleć o wszechświecie. Luter rzekł: możemy w inny sposób ujrzeć nasze relacje z Bogiem. Darwin uznał: możemy myśleć inaczej o tym, skąd pochodzimy. Freud stwierdził: możemy inaczej zobaczyć powody, dla których robimy te wszystkie śmieszne rzeczy. Potem pojawiają się filozofowie i próbują pogodzić nowe sugestie ze starą, konwencjonalną mądrością.

- Przyjmując to, musimy się jednak zgodzić na dość istotną rolę filozofów, którzy do świadomości społecznej
postęp dokonuje się dzięki aktywności poetów i proroków, którzy są w stanie wyobrazić sobie odmienną przyszłość ludzkości. Filozofowie przychodzą później. Postrzegam postęp w sposób następujący - ktoś pojawia się i stwierdza: możemy to robić inaczej. Galileusz powiedział: możemy inaczej myśleć o wszechświecie. Luter rzekł: możemy w inny sposób ujrzeć nasze relacje z Bogiem. Darwin uznał: możemy myśleć inaczej o tym, skąd pochodzimy. Freud stwierdził: możemy inaczej zobaczyć powody, dla których robimy te wszystkie śmieszne rzeczy. Potem pojawiają się filozofowie i próbują pogodzić nowe sugestie ze starą, konwencjonalną mądrością.&lt;/&gt;<br><br>&lt;who3&gt;- Przyjmując to, musimy się jednak zgodzić na dość istotną rolę filozofów, którzy do świadomości społecznej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego