Typ tekstu: Książka
Autor: Kosidowski Zenon
Tytuł: Opowieści bibilijne
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1963
99 lat, a syn jego Izmael wyrósł na bujnego, wielce niesfornego wyrostka. Pewnego dnia Bóg zlecił Abramowi, by podwładnych zespolił w jednolity naród i jedną gminę religijną. W tym celu nakazał, by wszyscy mężczyźni i chłopcy, bez względu na to, czy byli wolni czy niewolni, zostali obrzezani na znak zawartego z Bogiem przymierza. Ustanowił też obowiązujący po wszystkie czasy nakaz obrzezania ośmiodniowych dzieci rodzaju męskiego. Kto by nie zechciał się podporządkować obrzędowi, wyłączał się tym samym ze społeczności plemienia.
Abram, który otrzymał ongiś swoje imię na cześć jednego z wielu bogów mezopotamskich, postanowił zmienić je na znak zerwania z bałwochwalczą przeszłością i
99 lat, a syn jego Izmael wyrósł na bujnego, wielce niesfornego wyrostka. Pewnego dnia Bóg zlecił Abramowi, by podwładnych zespolił w jednolity naród i jedną gminę religijną. W tym celu nakazał, by wszyscy mężczyźni i chłopcy, bez względu na to, czy byli wolni czy niewolni, zostali obrzezani na znak zawartego z Bogiem przymierza. Ustanowił też obowiązujący po wszystkie czasy nakaz obrzezania ośmiodniowych dzieci rodzaju męskiego. Kto by nie zechciał się podporządkować obrzędowi, wyłączał się tym samym ze społeczności plemienia.<br>Abram, który otrzymał ongiś swoje imię na cześć jednego z wielu bogów mezopotamskich, postanowił zmienić je na znak zerwania z bałwochwalczą przeszłością i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego