Typ tekstu: Książka
Autor: Liebert Jerzy
Tytuł: Poezje wybrane
Rok wydania: 1996
Lata powstania: 1925-1932
religijnych ogromny wpływ na twórczość poetycką Lieberta tych
lat wywarł Norwid. Jego intelektualizm, powaga, nieustanne dążenie do zgłębiania
spraw najważniejszych stanowią inspirację własnych poszukiwań poety i rozstrzygnięć
artystycznych. W Gusłach właśnie odnajdujemy znakomity wiersz Rozmowa o Norwidzie,
będący bezpośrednim wyrazem hołdu złożonego "ciemnemu poecie".
Dominującym motywem Guseł jest spotkanie człowieka z Bogiem, ukazane niesłychanie
dramatycznie, po Liebertowsku właśnie. Nikt chyba, z wyjątkiem Sępa Szarzyńskiego
(nie po raz pierwszy pojawia się tu nazwisko tego poety), nie pokazał równie
przejmująco owego spotkania. Nasza poezja religijna wyrosła przede wszystkim
z tradycji pieśni kościelnych; a te są albo błagalne, zanoszące prośby człowieka
przed oblicze Najwyższego, albo
religijnych ogromny wpływ na twórczość poetycką Lieberta tych <br>lat wywarł Norwid. Jego intelektualizm, powaga, nieustanne dążenie do zgłębiania <br>spraw najważniejszych stanowią inspirację własnych poszukiwań poety i rozstrzygnięć <br>artystycznych. W Gusłach właśnie odnajdujemy znakomity wiersz Rozmowa o Norwidzie, <br>będący bezpośrednim wyrazem hołdu złożonego "ciemnemu poecie".<br>Dominującym motywem Guseł jest spotkanie człowieka z Bogiem, ukazane niesłychanie <br>dramatycznie, po Liebertowsku właśnie. Nikt chyba, z wyjątkiem Sępa Szarzyńskiego <br>(nie po raz pierwszy pojawia się tu nazwisko tego poety), nie pokazał równie <br>przejmująco owego spotkania. Nasza poezja religijna wyrosła przede wszystkim <br>z tradycji pieśni kościelnych; a te są albo błagalne, zanoszące prośby człowieka <br>przed oblicze Najwyższego, albo
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego