Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Na oścież
Nr: 2-3(59)
Miejsce wydania: Bydgoszcz
Rok: 1999
wewnętrznych i autentycznych związków z Bogiem, jest dostrzeżeniem obecności Boga w sobie i obok siebie, obecności Boga w drugim człowieku. Wyrażeniem gotowości życia z wolą Boga. W chrześcijaństwie nie chodzi o moralizm - jako poddanie się zbiorowi norm i obowiązków narzuconych z zewnątrz. Chrześcijaństwo, to podjęcie wyciągniętej przez Boga dłoni, kroczenie z Bogiem ku Bożemu przeznaczeniu.
Moralność chrześcijańska wypływa z miłości Boga: "Kto Mnie miłuje, będzie zachowywał moje przykazania" - mówi Jezus (J 14.15)
Problem Boga jest w rzeczywistości problemem człowieka, nie znajduje się na marginesie życia, ale w sercu każdego z nas.
Wiara musi nas uczyć szacunku dla nas samych. Ona wciąż
wewnętrznych i autentycznych związków z Bogiem, jest dostrzeżeniem obecności Boga w sobie i obok siebie, obecności Boga w drugim człowieku. Wyrażeniem gotowości życia z wolą Boga. W chrześcijaństwie nie chodzi o moralizm - jako poddanie się zbiorowi norm i obowiązków narzuconych z zewnątrz. Chrześcijaństwo, to podjęcie wyciągniętej przez Boga dłoni, kroczenie z Bogiem ku Bożemu przeznaczeniu.<br> Moralność chrześcijańska wypływa z miłości Boga: "Kto Mnie miłuje, będzie zachowywał moje przykazania" - mówi Jezus (J 14.15)<br> Problem Boga jest w rzeczywistości problemem człowieka, nie znajduje się na marginesie życia, ale w sercu każdego z nas.<br> Wiara musi nas uczyć szacunku dla nas samych. Ona wciąż
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego